Ośrodek Działań Artystycznych

Ośrodek Działań Artystycznych

phone: 447339388
last edit: 2018-05-20 23:22:23

note: Void Null 2018-03-10 18:26:53

Ośrodek Działań Artystycznych ODA jest miejscem tworzenia, prezentacji i dokumentacji sztuki najnowszej oraz edukacji artystycznej o ustalonej renomie w Polsce i świecie. Istotą programu Ośrodka jest ukazywanie różnorodnych dyscyplin sztuki współczesnej w procesie ich przemian, w momencie reagowania na aktualne zjawiska kulturalno-cywilizacyjne we współczesnym świecie. W ramach głównego programu funkcjonowania Ośrodek prezentuje twórczość artystów polskich i zagranicznych. Pokazuje zjawiska znane i uznane oraz sztukę młodą i poszukującą. Utrzymuje kontakty i prowadzi wymianę z wieloma ośrodkami sztuki na świecie. Ważną rolę w jego programie odgrywa także działalność edukacyjna, dążenie do ożywienia środowisk odbiorców sztuki, aktywne pośredniczenie w przepływie współczesnych idei artystycznych do publiczności. Dlatego wystawom i prezentacjom towarzyszą projekty edukacyjne i integracyjne, adresowane przede wszystkim do lokalnej społeczności. W ich ramach Ośrodek jest platformą wymiany informacji na temat sztuki i jej twórców, organizuje spotkania z artystami, oraz warsztaty i zajęcia zapraszające publiczność do aktywnego uczestnictwa w projektach, m.in. w roli twórców i krytyków sztuki. Zapraszamy do ODA!

ACTION!

    YOUR PROJECTS SUBMITED TO THIS INSTITUTION:
    YOU NEED TO CREATE ANY PROJECT FIRST SO LET'S CREATE