Galeria Labirynt

Galeria Labirynt

phone: 814665920
last edit: 2018-02-25 03:35:06

note: Void Null 2018-02-05 19:19:22

Galeria Labirynt jest miejską instytucją kultury, to miejsce odkrywania sztuki i przeżywania z nią przygody. Odwołując się do figury labiryntu, czytamy jej konstrukcję na wspak nie jako budowlę zamkniętą, z której trudno się wydostać, lecz jako przestrzeń, która dzięki temu że jest kręta wzmaga naszą czujność i wyostrza zmysły. Pozostajemy przy tym wierni, wpisanemu w naturę labiryntu, aktowi błądzenia. Labirynt jest dla nas zarówno grą w odnajdowanie drogi, jak i odpowiedzialnością, jaką niesie ze sobą rola przewodnika po nieznanym terenie. Labirynt to metafora sztuki współczesnej, upór w pokonywaniu przeszkód i ciekawość tego, co poza granicą wzroku. Lubelskie Biuro Wystaw Artystycznych zostało powołane w 1956 roku. W ponad półwiecznej historii instytucji, okresem, który najmocniej zaważył na jej obliczu były lata 80-te XX wieku. W 1981 roku stanowisko dyrektora objął Andrzej Mroczek. Kontynuował on w BWA swój autorski program, który realizował w Galerii Labirynt, prowadzonej przez siebie od 1974 roku. Labirynt promował sztukę aktualną, kładł nacisk na eksperyment formalny. BWA stało się znanym w Polsce i na świecie miejscem spotkań artystów, a po wprowadzeniu stanu wojennego było jedną z nielicznych instytucji państwowych, które nie zostały objęte ich bojkotem. Świadczyło to o zaufaniu, jakim darzyły Andrzeja Mroczka niezależne środowiska artystyczne w Polsce. W roku 2010 dyrektorem BWA został Waldemar Tatarczuk, który podobnie jak wcześniej uczynił to Andrzej Mroczek wprowadził do programu galerii założenia realizowane przez prowadzony przez niego w latach 1999 2010 Ośrodek Sztuki Performance. Galeria Labirynt w dużej mierze kontynuuje profil ukształtowany przez Andrzeja Mroczka prezentując klasykę sztuki współczesnej i twórczość artystów związanych z jego programem, podtrzymując badawcze spojrzenie na współczesność i szukając uniwersalnych wartości w sztuce. Stąd też Galeria stara się być uważnym obserwatorem przemian zachodzących na polu sztuki oraz aktywnym i otwartym na nowe zjawiska uczestnikiem procesów artystycznych. W programie Galerii powraca sztuka performance, która staje się równie istotna jak program wystawienniczy.

ACTION!

    YOUR PROJECTS SUBMITED TO THIS INSTITUTION: YOU NEED TO CREATE ANY PROJECT FIRST SO LET'S CREATE

#jateż | spektakl

Marcin Janusz – 90% soku, 10% cukru

Tiny Artists | warsztaty twórcze z elementami jęz. angielskiego

Labirynt znaków | warsztaty tłumaczone na polski język migowy

Ogłoszenie

Tomasz Bielak, Jakub Ciężki, Sławomir Toman – Sick of Reality

Galeria Edukacyjna prezentuje: W tym cała sztuka

Działania performatywne studentów i studentek Pracowni Działań Przestrzennych

DIY GIG: The Kurws / Diary of Laura Palmer / Dødskamp

Magdalena Łazarczyk – Ziemia niczyja